Klassefest 12.8.06, start kl 1530 på Lindhøy, forts kl 1900 på Havna     Mer info her

Klassefest 3.9.11, start kl 19 på ‘Blå brygge’ på Hvasser                      Mer info her