Guest book / 
Gjestebok

 

English text: Guest book                                                                                         Click on the Gjestebok logo on the top of the page (a hand is shown). If the text on the page appearing is in norwegian, scroll to the bottom of the page by clicking the arrow in the bottom right corner, and then click on the english flag to the left.                     After opening the guestbook, click on ‘Sign the guestbook’ to the left to write greetings to me. When the message is finished, click ’Preview’, and if it’s Ok then click ’Add text to guestbook’           To leave the guest book, click on the text ’Main page’ in the upper left corner, or click on the         ‘Back’ button in Internet Explorer in the upper left corner.

 

Norsk tekst: Gjestebok                                                                                           Klikk i Gjestebok-feltet øverst på siden (ei hand vises). Hvis teksten på siden som fremkommer er på engelsk, rull ned til bunnen av siden med pilen nederst til høyre, og så klikk på det norske flagget til venstre.                                                                     Etter å ha åpnet gjesteboken, klikk på ‘Skriv innlegg’ til venstre for å sende en hilsen til meg.      Når meldingen er ferdig. klikk ’Gå til forhåndsvisning’, og hvis den er Ok, så klikk ’Send innlegg til gjestebok’.                                                                                                                                            For å forlate gjesteboken, klikk på teksten ‘Hovedside’ øverst til venstre, eller klikk på                   ‘Back’-knappen i Internett Explorer øverst til venstre.