Invitasjon klassefest 10.06.06       Bilder klassefest 10.06.06       Fotoalbum 1966