Events 2000.doc Events 2001.doc Events 2002.doc Events 2003.doc Events 2004.doc

CV_english.doc   CV_norsk.doc   Jobbsoknad.doc   Job application.doc

Beatles and Shadows concerts

Pictures from tower in Florence / Bilder fra tårn i Firenze:                                             The zip-file contains all pictures. If you don’t have winzip, download Evaluation version from www.winzip.com. After installation, click right on the file for unzip.                                        Zip-filen inneholder alle bilder. Hvis du ikke har winzip, hent Evaluation versjon                 fra www.winzip.com. Etter installasjon klikk høyre på filen for å pakke den ut.                  Firenz-top.zip                                        

Pictures from the whole trip in Italy / Bilder fra hele Italia-turen:                                         Please write a request in the Guest Book                                                                                                          Vennligst skriv ønske i gjesteboken  

 

 

To return to the main page, click on the red cross in the upper left corner

                                     For å komme tilbake til hovedsiden, klikk på rødt kryss øverst til venstre