Contact me /
Kontakt meg

Thank you for visiting my Web site. / Takk for at du besøker min Hjemmeside.

E-mail address / E-post adresse

helge.tunheim@online.no

If you lose address to this page, use key word ‘helgeo’ in Yahoo, it’s easy to remember

         Hvis du mister adressen til nettsiden, bruk søkeord ‘helgeo’ i Yahoo, det er lett å              huske

 

To return to the main page, click on the red cross in the upper left corner

                                     For å komme tilbake til hovedsiden, klikk på rødt kryss øverst til venstre