Legal / 
Opphav

 

Helge Tunheim has collected the information on this Web site. I gather information to serve people with the same interests as me.                                                              All information on this Web site is copyright 2004 by Helge Tunheim.

         Helge Tunheim har samlet informasjonen på denne Hjemmesiden. Jeg samler info             som kan være til nytte for folk med samme interesser som meg.

 

 

To return to the main page, click on the red cross in the upper left corner

                                     For å komme tilbake til hovedsiden, klikk på rødt kryss øverst til venstre